издава Е80
Настоящото издание се публикува с подкрепата на Посолството на Кралство Холандия по Програма "Малки проекти на Посолството" (МАТРА КАП).
This edition has been published with the support of the Royal Netherlands Embassy in Sofia under the Small Embassy Projects Programme (Matra/KAP).
следват
днес
до сега
автори
спецификация
разпространение
рекламиране
контакт
за нас
връзки
форум
блог
електрик бг
Р Е М И Н И С Ц Е Н Ц И И*

Идеята: да се направят портрети, издържани в ренесансов дух, на наши съвременници, хора занимаващи се с интелектуална дейност.

Как се роди идеята: от прозореца на работното ми място се открива красива гледка. Вижда се част от Народната библиотека, градинката към нея, няколко сгради и в далечината - величествената Стара планина. Повечето от хората, които ме посещават, по един или друг повод, сядат с гръб към прозореца, който заема почти цялата северна стена, като силуетите им се открояват на фона на тази панорама. Като постановка това ми напомняше не веднъж за великолепния портрет на Федерико да Монтефелтро, дук на Урбино, рисуван през 1465-66 г. от големия ренесансов художник Пиеро дела Франческа. Направи ми впечатление, че този контекст сякаш изявява най-доброто от самия човек. Споделих тези си наблюдения с Александър Вълчев и се оказа, че и той е имал подобни впечатления и асоциации. Така се роди идеята за настоящия проект.

Осъществяването на идеята: след като разгледахме огромен брой ренесансови портрети, решихме, че е удачно да въведем няколко критерии за избора на модели. Те да са хора, занимаващи се с интелектуален труд, да имат вътрешен потенциал и доколкото е възможно физическа прилика с някоя от ренесансовите личности. Основната и нелека задача на автора бе да изяви духовната същност на портретувания, да улови и предаде онази вглъбеност, вътрешна красота и достойнство, които са отличителен белег за ренесансовите портрети. За постигането на тази цел, при откриването на подходящ типаж, той беше поставен в характерна обстановка, пресъздаваща колкото е възможно по-точно позата, атмосферата и декора от портрета прототип - архитектура, отворен прозорец към пейзаж отвън и т.н.


В техническо отношение, така създадените "нео-ренесансови" портрети представляват голямоформатни дигитални цветни принтове.

Посланието: всеки обикновен човек би могъл да изглежда достойно. Ако го желае и положи минимум усилия. Хората днес не са много по-различни от тези живели преди 500 години. Портретите го доказват. Може би са загубили само своето спокойствие и вярата на ренесансовия човек, че той е най-съвършеното Божие творение.

Стефания Янакиева, Куратор

___________

*реминисценция - (лат. reminiscentia) - отзвук на чуждо произведение в поезия, музика, изобразително изкуство и др.

aleksander valchev #renecance#
aleksander valchev


vzankov@yahoo.com

page 1 of 2 Next

A.-artist B.B.-artist
A.-artist.jpg B.B.-artist.jpg
H.P.-photographer J.B.-economist
H.P.-photographer.jpg J.B.-economist.jpg
J.T.-artist L.G.-artist
J.T.-artist.jpg L.G.-artist.jpg
M.M.-artist MM
M.M.-artist.jpg MM.jpg
N.P.-artist S.D.-artist
N.P.-artist.jpg S.D.-artist.jpg
 
(c) 2005 E80 association