издава Е80
Настоящото издание се публикува с подкрепата на Посолството на Кралство Холандия по Програма "Малки проекти на Посолството" (МАТРА КАП).
This edition has been published with the support of the Royal Netherlands Embassy in Sofia under the Small Embassy Projects Programme (Matra/KAP).
следват
днес
до сега
автори
спецификация
разпространение
рекламиране
контакт
за нас
връзки
форум
блог
електрик бг

#022 KULRURNI POLITIKI "FIRE"
15-30.07.2006

илюстрации на броя "Съвременно българско монументално изкуство" 1956-1986 [виж повече]какво става /анонси/

 • А Н О Н С З А С Е Л Е К Ц И Я Лятно издание на CRITICS' SELECTION:
  АРТ ПРОСТРАНСТВО: ЛЯТО 2006
 • "Цензура/Без цензура.
  Една година вестник "39 грама"
  [прочети повече]

фокус

Експертно знание за публичните политики и академична промяна
Проект на Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
в рамките на програма "Развитие на инфраструктурата",
Национален фонд "Научни изследвания"


Държавно vs не-държавно
Анна Димитрова Шойлева


Липсващата национална стратегия за развитие на културата и националната културна политика
Ива КуюмджиеваРазходите за култура в консолидирания държавен бюджет на България
Диана Андреева

"...Вторият фактор е отношението на правителствата в България към културата - не на думи, а при изграждане и провеждане на практическа политика. С аргументите "има по - важни потребности", културата е поставена в групата на далечните бедни братовчеди.
Фактът на увеличаване на субсидиите за културата с около 70% за седем години не трябва да заблуждава. Това е номинално увеличение. С отчитане на инфлацията за този период /39.5%/, реалният ръст на този ресурс е 21%. Средногодишно субсидиите за култура са нараствали с 2.8% в реално изражение, при среден темп на БВП за същия период 4.5%. Коментарите са излишни- културата действително е поставена в "трета глуха" от гледна точка на държавно финансиране..."

изкуство

 • Българското биенале? Казва ли ти някой...
  Руен Руенов

 

 


първа страница


култура, изкуство и пари

 • Нови практики в културното менажиране в България и САЩ Десислава Монева

За да разберем политиките за изкуства и култура на САЩ, първо трябва да разберем силите, които движат света на изкуството там.
Съществуват множество изследвания и студии относно реалността на американската арт-сцена. Според мен, обаче, най-обективни и независими са изследванията на агенция "Артпрайс" и трудовете по темата на Лий Каплин, който е асистент на председателя на Националния фонд за изкуства и създател на федералната програма "Бизнесът в изкуството"; автор на множество филми по проблеми, свързани с изкуството в Америка.
Между септември 1979 и май 1980 г. около четири хиляди художници се струпват в Лос Анжелис, Чикаго и Ню Йорк сити, където за пръв път две федерални агенции обединяват усилия в четири значими събития за да асистират на американското изкуство./ L.Caplin, The buisnes of art,NY, 1998, ix/
...

Тези събития под формата на конференции и събеседвания, подпомогнати от американската "Малка Бизнес Общност"( SBA) и Националния Фонд за Изкуства (NEA) имат за цел да дадат основата на артистите и да създадат своята информираност за бизнес и маркетинг в сферата на изобразителното изкуство.
Националния Фонд за Изкуства е федерална агенция, която е натоварена да финансира и подпомага всички аспекти на изкуството в Америка. Той не само подпомага артистите с грантове, но също така подпомага артисти и артистични групи, като асистира технически - помага им по-добре да организират и изпълнят финансово


  Независимият арт-сектор
  между държавата и пазара
  Юрий Вълковски


 
(c) 2005 E80 association